Skip to main content

SOAL ULANGAN HARIAN SEJARAH INDONESIA

ULANGAN HARIAN SEJARAH INDONESIA KELAS XII
TAHUN  PELAJARAN 2015/2016

PILIH SATU JAWABAN YANG TEPAT 


1. Yang tidak termasuk latar belakang peristiwa Affair Madiun adalah . . .

a. Upaya menjatuhkan Kabinet Hatta
b. Upaya menjatuhkan Kabinet Syahrir
c. Upaya menjatuhkan NKRI
d. Dampak perundingan Renville
e. Rasa kecewa Amir Syarifudin terhadap NKRI

2. Perhatikan pernyataan dibawah ini :

1) Perindo 4)   PBI
2) Pesindo 5)   PRI
3) PSI 6)   PSB
Yang termasuk bagian FDR adalah . . .
a. 1, 3, 5 b. 1,2,4 c. 2,3,4 d.   2, 4, 6 e. 3,5,6

3. Perhatikan pernyataan dibawah ini :

1) Perindo 4)   PBI
2) Pesindo 5)   PRI
3) PSI 6)   PSB
Yang termasuk bagian PKI adalah . . .
a. 1, 3, 5 b. 1,2,4 c. 2,3,4 d.   2, 4, 6 e. 3,5,6

4. Peranan Kolonel Sadikin (Divisi Siliwingi) pada peristiwa Affur Madiun adalah pemimpin penumpasan PKI Madiun dari arah . . . 

a. Utara b. Selatan c. Barat d.   Timur e. Tenggara

5. Peranan Kolonel Singkono pada peristiwa Affair Madiun adalah sebagai pemimpin penumpasan PKI Madiun dari arah . . .

a. Utara b. Selatan c. Barat d.   Timur e. Tenggara

6. Disintegrasi bangsa untuk menjatuhkan NKRI periode 1945 – 1950 kecuali . . .

a. APRA c.   DI/TII Jawa Barat e. Andi Azis
b. RMS d.   DI/TII Aceh

7. Yang termasuk disintegrasi bangsa untuk menjatuhkan NKRI periode 1945 – 1950 adalah . . .

a. Serikat, Federal, Islam c.   Serikat, Komunis, Islam e. Federal, Komunis-Liberal
b. Federal, Islam, Liberal d.   Serikat, Sosialis, Islam

8. Operasi Merdeka Timur merupakan operasi penumpasan dari peristiwa . . .

a. APRA c.   DI/TII Jawa Barat e. Andi Azis
b. RMS d.   DI/TII Jawa Tengah

9. Operasi Pagar Betis merupakan operasi penumpasan dari peristiwa . . .

a. APRA c.   DI/TII Jawa Barat e. Andi Azis
b. RMS d.   DI/TII Jawa Tengah

10. Peranan Brigjen Slamet Riyadi dalam perang kemerdekaan sebagai penumpas peristiwa kecuali . . .

a. PKI Madiun c.   Andi Azis e. APRA Jawa Barat
b. RMS d.   DI/TII

11. Operasi Militer Banteng Raiders merupakan operasi penumpasan dari peristiwa . . .

a. APRA c.   DI/TII Jawa Barat e. Andi Azis
b. RMS d.   DI/TII Jawa Tengah

12. “Alon – alon asal kelakon, ojo kebat kliwat, yang penting Pancasila diselamatkan” merupakan prinsip dalam penumpasan . . .

a. PKI Madiun c.   PRRI / Pemesta e. G 30 S/PKI
b. Peristiwa Jengkol d.  Peristiwa Tanjung Morawa

13. Ketidakpuasan masalah otonomi daerah & keuangan para perwira militer terhadap NKRI maka membentuk dewan daerah dibawah ini kecuali Dewan . . .

a. Banteng b. Gajah c. Harimau d.   Garuda e. Manguni

14. Peranan A.E Kawilarang sebagai penumpas peristiwa . . .

a. APRA – Andi Azis c.   Andi Azis – DI/TII e. Andi Azis-RMS
b. APRA – RMS d.   PRRI / Permesta

15. Yang berkaitan dengan Dwikora adalah . . .

a. PKI Madiun c.   Peristiwa Laur Aru e. TRIKORA
b. G.30S/PKI d.   PRRI / Permesta

16. TRIKORA berkaitan dengan peristiwa . . . 

a. Malaysia c.   PBB (umum) e. Irian Barat
b. Singapura d.   Dewan Keamanan PBB / khusus

17. Sebagian besar yang menjadi sasaran G.30S/PKI adalah merupakan bagian dari Menpangad Letjen A.Yani dibawah ini kecuali . . .

a. Mayjen R. Suprapto c.   Brigjen Sutoyo .S e. Mayjen S. Parman
b. Mayjen Haryono d.   Brigjen D.I. Panjaitan

18. Yang tidak termasuk pahlawan revolusi berdasarkan S.K. Presiden No. 111/KOTI/1965

adalah . . .
a. A.H. Nasution c.   S. Parman e. M.T. Haryono
b. R. Suprapto d.   D.I. Panjaitan

19. Operasi militer dalam memperjuangkan Irian Barat terjadi di perairan Laut Aru dengan media transportasi laut yaitu KRI . . .

a. Macan Tutul – Harimau – Serigala d. Macan Tutul-Harimau-Hiu
b. Macan Tutul – Harimau – Macan Kumbang e. Macan Tutul-Harimau-Dorang
c. Macan Tutul – Harimau – Paus

20. Perhatikan peristiwa dibawah ini :

1) G.30S/PKI 4)   Laut Aru
2) PRRI / Permesta 5)   Affair Madiun
3) DI/TII
Peristiwa yang berkaitan dengan penumpasannya oleh Kolonel Katamso adalah . . .
a. 1, 2 b.1,3 c.   1,5 d. 2,3 e.   4,5

21. Perhatikan keterangan berikut ini :

1. Muncul dikalangan KNIL dipimpin Westerling
2. Terjadi di Makasar
3. Tujuan untuk mempertahankan bentuk federal
4. Salah satu penyebabnya adanya hubungan tidak harmonis antara pemerintahan pusat dengan daerah di Sumatra dan Sulawesi
5. Bulan Januari  1950 mengajukan ultimatum kepada pemerintahan RI dan negara Pasundan agar tentara Pasundan diakui keberadaannya dan tetap negaranya tetap dipertahankan
Keterangan tersebut diatas yang berhubungan dengan pemberontakan APRA adalah ....
a. 1,2,3 b. 1.3.5 c. 2.3.4 d. 2.4.5 e.3,4,5

22. Perhatikan keterangan-keterangan berikut ini :

1. Bertujuan mempertahankan keutuhan NIT
2. Berlatar belakang menolak masuknya pasukan APRIS dan TNI
3. Pada Tanggal 5 april 1950 mengadakan penyerangan serta menduduki temapt-tempat vital dan menawan panglima Terotorium Indonesia Timur Letkol A.J. Mokoginta
Berdasarkan keterangan tersebut diatas, pemberontakan yang dimaksud adalah  pemberontakan ....
a. DI/TII b. Andi Azis c. RMS d. PRRI/Permesta e. APRA

23. Perhatikan keterangan-keterangan di bawah ini :

1. Lahir pada tanggal 24 November 1925 di Salatiga, jawa Tengah
2. Pada tanggal 15 Januari 1962 mengadakan patroli di daerah perbatasan Laut Aru dengan membawa 3 jenis kapal MTB
3. Mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden No. 088/TK/1973
Berdasarkan keterangan tersebut, tokoh yang dimaksud adalah ....
a. P.A. Tendean b. Suprapto c. Yos sudarso    d. Sutoyo S.    e. Katamso

24. Perhatiakan keterangan di bawah ini :

1. Tidak menyetujui terbentuknya NKRI dan penggabungan daerah-daerah NIT ke dalam wilayah kekuasaan RI
2. Seorang mantan Jaksa Agung dari NIT
3. Pd. Tgl. 12 Desember 1963 ditangkap dan dihadapkan pada Mahkamah Militer Luarbiasa di jakarta
Tokoh yang di maksud adalah ....
a. Ahmad Husein       b. Andi Azis       c. Westerlimg       d. Soumokil      e. Kahar Muzakar

25. Adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintahan pusat dengan daerah di Sumatera dan Sulawesi mengenai masalah otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah penyebab terjadinya pemberontakan ....

a. DI/TII b. Andi Azis c. RMS d. PRRI/Permesta e. APRA

26. Perhatikan keterangan-keterangan berikut di bawah ini :

1. Dipimpin Letkol A. Yani
2. Tujuan operasi untuk menghancurkan kekuatan pemberontakan dan mencegah campur tangan asing
Berdasarkan keterangan tersebut, PRRI/Permesta dapat di tumpas dengan operasi milter ....
a. 17 Agustus  b. Merdeka  c. Pagar Betis  d. Merdeka Timur e. Teritorial

27. Pada bulan Januari 1965 PKI mengajukan pembentukan angkatan kelima. Gagasan tersebut berisi tuntutan agar ....

a. Mengamankan Pancasila d. Para nelayan dipersenjatai
b. Para buruh dipersenjatai e. Para buruh dan tani dipersenjatai
c. Para petani dipersenjatai

28. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifudin untuk ....

a. Memperbaiki perekonomian d. Menarik pasukan pro FDR dari medan tempur
b. Menjatuhkan Kabinet Hatta e. Membentuk Front Nasional
c. Menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah

29. Perhatikan keterangan-ketarangan di bawah ini :

1. FDR berusaha menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan cara melakukan pemogokan
2. FDR menarik pasukan pro FDR dan medan tempur untuk memperkuat pemerintah
3. FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah kacau
4. Di dalam parlemen, FDR mengusahakan terbentuknya Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial politik untuk menggulingkan Kabinet Hatta
Keterangan tersebut yang merupakan Strategi yang ditetapkan FDR adalah ....
a. 1, 2 b.1, 3 c. 2, 3 d. 2, 4 e. 3, 4

30. Dalam rangka untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, tokoh yang berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagankan PKI beserta programnya adalah ....

a. Muso b. Amir Syarifudin c. Muso-Amir S d. Muso-Sungkono   e. Muso-Aidit

31. Perhatikan nama tokoh di bawah ini :

1. Letjen A. Yani 2. Kol Katamso     3.Majen Suprapto    4. Letkol Sugiyono  5. Majen S. Parman
Korban peristiwa G 30 S/PKI di Yogjakarta adalah ....
a. 1, 2 b. 1, 3 c. 2, 3 d. 2, 4 e. 4, 5

32. Perhatikan keterangan berikut ini :

1. Lahir pd tgl 3 Desember 1918 di Huta Pungut, kota Nopan, Tapanuli Selatan
2. Pada waktu itu memasuki usia pensiun tahun 1972 dengan pangkat jendral besar TNI
3. Dianugerahi gelar Pahlawan Nasional
4. Salah satu putrinya sebagai korban kekejaman G 30 S/PKI
Berdasarkan keterangan tersebut, adalah ....
a. A. Yani b. A.H. Nasution c. D.I Panjaitan d. Katamso e. S. Parman

33. Perhatikan keterangan di bawah ini :

1. Terjadi pd tgl 18 September 1948 di Madiun
2. Untuk menghadapinya, pemerintah bertindak tegas, Presiden Sukarno memberikan pilihan kepada rakyat ikut Muso dengan PKI nya atau ikut Sukarno-Hatta
Berdasar keterangan yang di maksud adalah pemberontakan ....
a. PKI Madiun     b. DI/TII     c. Andi Azis d. RMS e. PRRI/Permesta

34. Perhaatikan keterangan di bawah ini :

1. Bertujuan mendirikan negara sendiri terpisah dengan RI, dipimpin S.M. Kaartosuwiryo
2. Gerakan tersebut ditumpas dengan operasi militer Pagar Betis
Pemberontakan tersebut adalah DI/TII di ....
a. Jawa Tengah       b. Jawa Barat        c. Aceh        d. Kalimantan Selatan       e. Sulawesi Selatan

35. Perhatikan keterangan di bawah ini :

1. Lahir pd tgl 26 Juli 1927 di Solo, putra seorang Legiun Surakarta dan ibunya Dina Pohan
2. Mendapat anugerah  gelar anumerta  Brgjen dan Pahlawanan Nasional
3. Membentuk pasukan khusus yaitu Banteng Raiders untuk menumpas DI/TII Jawa Tengah
Keterangan tersebut merupakan  biografi dari  ....
a. Slamet Riyadi c.  A. Yani e. A.H. Nasution
b. Yos Sudarso d. M.T Haryono

36. Obyek yang harus diselamatkan dari pengaruh PKI ( G 30 S/ PKI ) dalam penumpasannya adalah ....

a. RRI dan TVRI C. RRI dan pusat telekomunikasi e. Lanud Halim Perdana kusuma-RRI
b. RRI dan Istana Presiden d. RRI dan Kediaman pribadi presiden


37. Dalam penumpasan peristiwa RMS, upaya yang dilakukan dengan merebut adalah ...

A. Maluku-Ambon ` c. Ambon-Benteng Nieuw Victoria e. Irian Jaya
B. Maluku-Benteng Nieuw Victoria    d. Benteng Nieuw Victori- Papua

38. Penyerangan terhadap markas staf Brigade Garuda Mataran merupakan penyebab dari peristiwa ....

a. APRA b. Andi Azis c. RMS d. DI/TII e. PRRI/Permesta

39. Proses disintegrasi bangsa yang dilancarkan melalui pemberontakan-pemberontakan di Indonesia mayoritas penumpasannya dilakukan dengan operasi militer kecuali pemberontakan ....

a. APRA b. PRRI/Permesta c. Affair Madiun d. RMS e. DI/TII Aceh

40. Syafrudin Prawiranegara banyak jasanya terhadap NKRI tetapi juga pernah melakukan pemberontakan adalah ....

a. APRA b. PRRI/Permesta c. Affair Madiun d. RMS e. DI/TII Aceh

41. Peranan Kolonel Suharto dalam upaya mempertahankan kemerdekaan kecuali ...

a. Menumpas DI/TII Jawa Tengah d. Pemimpin Serangan Fajar
b. Menumpas G.30 S / PKI e. Memperjuangkan Jogya kembali
c. Menumpas Affair Madiun

42. Latar belakang terjadinya PRRI/ Semesta adalah  . . .

a. Masalah ketidakpuasan terhadap otonomi daerah dan keuangan
b. Masalah ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan desentralisasi
c. Masalah ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan sentralisasi
d. Masalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang sah / NKRI
e. Masalah ketidakpuasan terhadap program pembangunan daerahnya

43. Operasi Merdeka  merupakan operasi penumpasan dari peristiwa . . .

a. APRA c.   DI/TII Jawa Barat e. Andi Azis
b. RMS d.   PRRI/Permesta

44. Perhatikan peristiwa di bawah ini : 

1.PKI Madiun 2. DWIKORA    3. RMS    4. G.30 S/ PKI   5. DI/TII   6. TRIKORA
           7.   APRA Jawa Barat   8. Andi Azis
Peranan Brigjen Slamet Riyadi dalam perang kemerdekaan sebagai berhasil penumpas peristiwa . . .
a. 1, 2, 4, 5 b. 1, 2, 5, 7      c. 1, 3, 5, 7        d, 1, 3, 7, 8         e. 1, 3, 6, 7

45. Peranan Kolonel Sungkono dan Kolonel Sadikin pada peristiwa Affair Madiun adalah sebagai pemimpin penumpasanperistiwa PKI Madiun dari arah . . .

a. Utara- Selatan    b. Timur- Barat    c. Barat-Timur     d. Barat-Utara     e. Timur-Selatan

46. Perhatikan keterangan -keterangan berikut!

1) Dipelopori oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani.
2) Tujuan Operasi adalah untuk menghancurkan kekuatan pemberontakan dan pencegahan campur tangan asing.
Berdasarkan keterangan tersebut, nama operasi untuk menghadapi pemberontakan PRRI adalah….
a. Operasi Pagar Betis
b. Operasi Merdeka Timur
c. Operasi 17 Agustus
d. Operasi Militer
e. Operasi Merdeka

47. Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Aceh pemerintah mengadakan dua pendekatan. Pendekatan Persuasif dilakukan dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sedangkan oerasi militer dilakukan untuk….

a. Menghancurkan kekuatan bersenjata DI/TII
b. Menghancurkan ekonomi rakyat
c. Mengamankan daerah Aceh
d. Menghancurkan pengusaha asing
e. Menghancurkan pengusaha pribumi

48. Pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira Angkatan Darat atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi….

a. Sukitman d. Syafruddin
b. Somba e. Sabur
c. Ahmad Husein

49. Tokoh yang salah satu putrinya meninggal dalam peristiwa G-30-S/PKI adalah……

a. Ahmad Yani d. A.H. Nasution
b. D.I Panjaitan e. Siswondo Parman
c. Katamso

50. Masalah yang selalu menjadi program setiap kabinet pada masa Liberal adalah ……

a. Penyerahan Irian Barat
b. Pengembalian Irian Barat
c. Pembentukan Partai Politik
d. Pelaksanaan Pemilihan Umum
e. Penyelesaian konflik Angkatan Darat

51. Terselenggaranya KAA di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 adalah keberhasilan dari kabinet….

a. Natsir d. Burhanuddin Harahap
b. Ali Sostro Amijoyo I e. Wilopo
c. Ali Sostro Amijoyo II

52. Kabinet yang jatuh akibat ada maslah penandatanganan nota antara Mentri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Marle Cochran adalah…

a. Burhanuddin Harahap d. Djuanda
b. Sukiman e. Wilopo
c. Ali Sostro Amijoyo II

53. Menteri perdagangan yang berpendapat bahwa dikalangan bangsa Indonesia harus segera tumbuh kelas pengusaha adalah….

a. Mr. Isqkaq Cokrohadisuryo
b. Anak Agung Gede Agung
c. Dr. Sumitro Joyohadikusumo
d. Syafruddin Prawiranegara
e. Ir. Juanda

54. Perhatikan keterangan-keterangan berikut!

1) Bertujuan untuk mengubah system ekonomi kolonial menjadi nasional
2) Merupakan program dari Sumitro Joyohadikusumo
3) Dalam perkembangannya tidk berhasil mencapai tujuan karena para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah
Berdasarkan keterangan tersebut usaha untuk memperbaiki perekonomian masa Demokrasi Liberal yang dimaksud adalah….
a. Gunting Syafruddin
b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
c. System Ekonomi Ali-Baba
d. Persetujuan finansial ekonomi
e. Rencana Pembangunan Lima Tahun

55. Kegagalan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah……

a. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas
b. Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan
c. Pembiayaan untuk keperluan penumpasan pemberontakan PRRI
d. Adanya konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat
e. Ekspor dan pendapatan negara merosot karena depresi ekonomi di AS

56. Tujuan diselenggarakannya pemilu 1955 adalah untuk memilih anggota....

a. DPR dan MPR
b. DPR dan Badan Konstituante
c. DPR tingkat I dan II
d. DPR tingkat I dan MPR
e. Badan Konstituante dan DPR Tingkat I

57. Salah satu sisi negative dari system multipartai adalah….

a. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia
b. Adanya kecenderungan terjadi persaingan yang tidak sehat di parlemen maupun cabinet
c. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemerintahan
d. Mencegah kekuasaan presiden yang besar
e. Sejumlah partai menyuarakan kepentingan bersama

58. Ketidak berhasilan konstituante membuat undang-undang serta keadaan social, politik dan  ekonomi semakin memburuk sehingga dinilai Demokrasi Liberal tidak cocok lagi diterapkan. Hal-hal tersebut menjadi latar belakang....

a. lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
b. munculnya gerakan separatis
c. PKI menggunakan kesempatan mempersiapkan kudeta
d. Kembali kepada pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen
e. Masyumi dibubarkan karena melakukan kritik terhadap pemerintah yang sudah condong ke blok timur

59. Pehatikan keterangan-keterangan berikut!

1) Menyelamatkan Negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan
2) Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
3) Pembubaran konstituante
4) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
5) Pembentukan MPRS dan DPAS
Isi Dekrit Presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 ditunjukkan pada nomor….
a. 1, 2 dan 3 d.  2, 3 dan 4
b. 3. 4 dan 5 e.  2, 4 dan 5
c. 1, 2 dan 4

60. Salah satu bentuk campur tangan presiden dalam MPRS adalah ……

a. Memilih sendiri anggota MPRS
b. Penggunaan Manipol sebagai GBHN
c. Memasukkan unsur Nasakom dalam MPRS
d. Memberi wakil TNI kedudukan dalam MPRS
e. Mengganti DPR hasil pemilu dengan DPR-GR

61. Perhatikan keterangan-keterangan berikut!

1) Menyelesaikan revolusi nasional
2) Mencakup kebutuhan sandang pangan
3) Menyelenggarakan keamanan rakyat
4) Melajutkan perjuangan menentang imperialism ekonomi dan imperialism politik
5) Melaksanakan pembangunan
Yang isi dari triprogram Kabinet Kerja yang dibentuk presiden tanggal 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh nomor….
a. 1, 2 dan 3 d.  2, 3 dan 4
b. 2, 4 dan 5 e.  3. 4 dan 5
c. 1, 2 dan 4

62. Keterlibatan Indonesia dengan melakukan konfrontasi dengan Malaysia ditandai dengan dikeluarkannya ……

a. Dwidarma d. Tritura
b. Dwikora e. Trilogi
c. Trikora

63. Tujuan dibentuknya Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah ……

a. Membendung inflasi, mengurangi jumlah mata uang yang beredar dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak rugi
b. Mengubah sistem ekonomi nasional menjadi klonial
c. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
d. Memajukan pengusaha pribumi
e. Meningkatkan sektor perdagangan

64. Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) adalah……

a. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah
b. Penurunan jumlah uang yang berdar di masyarakat
c. Membendung laju inflasi yang semakin tinggi
d. Sulitnya mendapat pinjaman dari luar negeri
e. Pendapatan negara yang menurun

65. Perhatikan keterangan-keteragan berikut!

1) Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2) Penurunan nilai uang
3) Deklarasi ekonomi
4) System ekonomi gerakan Benteng
5) System ekonomi Ali-Baba
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin untuk menanggulangi keadaan ekonomi adalah,,,,
a. 1, 2 dan 3 d.  2, 3 dan 4
b. 2, 4 dan 5 e.  3. 4 dan 5
c. 1, 2 dan 6

Kunci Jawaban

1. B
2. C
3. C
4. C
5. D
6. - (tidak ada jawabannya)
7. C
8. D
9. C
10. D
11. D
12. E
13. C
14. E
15. B
16. E
17. C
18. A
19. B
20. A
21. B
22. B
23. C
24. D
25. D
26. A
27. E
28. B
29. E
30. C
31. D
32. B
33. A
34. B
35. A
36. E
37. C
38. B
39. E
40. B
41. E
42. A
43. D
44. E
45. B
46. C
47. A
48. A
49. D
50. B
51. B
52. B
53. C
54. B
55. E
56. B
57. B
58. A
59. B
60. C
61. D
62. B
63. C
64. D
65. A.: Selamat Menikmati :.

NB : Pengen tau kunci jawabannya? silahkan komentar dibawah dengan email anda nanti saya kirim di waktu luang saya :) makasih.. jangan lupa untuk donasi klik iklannya 1x ya^_^


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CONTOH SOAL PPKn 2015 - 2016 Dengan Jawaban

1.Salah satu perbutatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil disebut
a. kejahatan apartheid
b. kejahatan perang
c. kejahatan kemanusiaan
d. kejahatan genosida
e. kejahatan berat
Jawaban : C

2.Hak asasi manusia metupakan hak asasi yang melekat secara kodrati pada setiap manusia merupakan pendapat dari ….
a. Thomas Hobbes
b. John Locke
c. Thomas Aquainas
d. Plato
e. Frans Magnis Suseno
Jawaban : B

3.Berikut contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat seperti dibawah ini, kecuali ….
a. pemaksaan kerja kepada anak dibawah umur
b. sanksi terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas
c. penganiayaan orang tua terhadap anaknya
d. tidak diberikannya upah pembantu rumah tangga oleh majikannya
e. memberikan kejutan ulang tahun dengan cara vandalism kepada teman
Jawaban : B

4.Berikut yang bukan termasuk dalam hak social budaya adalah
a. hak memperoleh pendidikan
b. hak memperoleh pengajaran
c. hak…

[Paket] Tugas PKN BAB 7

SOAL :
JAWABAN :

Tugas Mandiri 7.1 Hal 23 : 
- Otomatis negara kita akan hancur dan ancaman dari luar negeri itu akan bebas keluar masuk ke negara kita bisa bisa negara dikuasai semua oleh negara asing atau luar negri

Tugas Mandiri 7.2 Hal 27 : - Yang jelas negara kita hancur dari dalam 
ancaman non militer kan banyak sisi 
seperti korupsi itu menurut saya termasuk ancaman non militer 
lama kelamaan negara itu akan tenggelam oleh penjajahan diri nya sendiri dan bisa disebut juga buduh diri didalam negara tersebut 
Tugas Kelompok 7.1 Hal 32 :
Politik luar negeri merupakan fornulasi antara kepentingan domestik dengan keadaan konstelasi politik internasional. Bukan hanya berdasarkan pada kepentingan nasional suatu negara, melainkan politik luar negeri juga harus mempertimbangkan keadaan dunia. Dalam pembahasan kali ini, aktor intelektual memiliki peranan sangat penting dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri negara tersebut.

Dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia, setiap…

[Paket] Tugas PKN BAB 9

SOAL :JAWABAN :  Tugas Mandiri 9.1 1.Ya Alasan : Karna dapat mengganggu acara tersebut 2.Bukan Alasan : Karna memang harus dan wajib kalo para korupsi dipenjarakan 3.Ya Alasan : Agar bisa saling menguntungkan di kita juga dan dipimpinan juga 4.Bukan Alasan : Prilaku yang dibuat itu tidak baik , lebih baik memilih dengan adil 5.Ya Alasan : Iya memang harus itu biar tidurnya nyenyak 6.Ya Alasan : Agar tidak terjadi kesalah fahaman dan bisa digunakan dengan sebagaimana yang harus dilakukan 7.Ya Alasan : Agar aktif dan pintar , tidak hanya diam dan pasif apalagi tidak menghasilkan sesuatu 8.Ya Alasan : Sebagai warga negara harus wajib memilih untuk memimpin negara ini secara adil dan bertanggung jawab 9.Bukan Alasan : Meskipun kita warga biasa kita harus terus mengontrol kebijakan pemerintah dalam bertindak 10.Bukan Alasan : Harus berifikir sebelum bertindak apakah yang saya lakukan benar?
Budaya Politik Indonesia adalah : Budaya Politik Indonesia merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegar…